Собирачите собираат ПЕТ шишиња и ги пресуваат во бали. Кога балираните ПЕТ шишиња  ќе стигнат во нашата фабрика , се сортираат по боја и на автоматска преса се пребалираат во големи бали од 300 кг. Капацитет на производството е 500 тона на месечно ниво.

Балите со ПЕТ шишиња се извезуваат во нашата фабрика ГРЕЕНТЕЦХ во Романија каде се употребуваат како суровина за производство на финални производи :
-    Полестерски влакна,
-    Полиестерска трака
-    Р- ПЕТ гранулат (од шише до шише / боттле то боттле)

Со тоа го затвараме целиот циклус на откуп, рециклажа и финализација на ПЕТ -от . На овој начин на ПЕТ амбалажата и даваме нов живот и со тоа ја чуваме природата оставајќи и на идните генерации здрава животна средина.

На ниво на групацијата преработуваме 50 000 тони ПЕТ амбалажа на годишно ниво.