Во изминативе пет години постоење ГРИТЕХ МК ДОО од Скопје оствари успешна соработка со преку 50  фирми и нивниот број константно се зголемува.

Наши партнери се фирми од следните дејности:
-Комунални претпријатија
-Приватни собирачи
-Отпади за секундарни сировини
-Депонии
-Произведувачи на ПЕТ епрувети и ПЕТ шишиња,
-Произведувачи на амбалажа од ЛДПЕ, ХДПЕ и ПП
- Фабрики кои користат ПЕТ, ЛДПЕ, ХДПЕ и ПП амбалажа
- Трговски ланци и дистрибутивни центри


Имаме неограничени  можности за рециклажа во смисла на количини, така да оставаме простор за соработка на сите фирми во делот на откуп на следните типови отпадна пластика:
-ПЕТ шишиња ,
-Полиетилен со ниска густина – ЛДПЕ (најлон) ,
-Полиетилен со висока густина- ХДПЕ (дувана  амбалажа, тврда пластика и др.)   ---Полипропилен -ПП (канти,мали канчиња, палети и др.)